null Zgłoszenie zgonu

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 2. Zabierz ze sobą kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej/-ego.
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. pełnomocnik rodziny.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?