null Zgłoszenie zgonu

Krok po kroku

 1. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 2. Zabierz ze sobą kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej/-ego.
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. pełnomocnik rodziny.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?