Wstecz

Sprawy urzędowe dla obywateli Ukrainy

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

 

Sprawy związane z legalizacją pobytu znajdziesz tutaj

W przypadkach dotyczących osób nie mogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w przypadku Warszawy na ul Taborową 33.

Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców można uzyskać wyłącznie pod numerem: 47 721 76 75.

 

Na skróty:

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Punkt przyjmowania wniosków PESEL na Stadionie Narodowym

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Profil zaufany

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze

Zameldowanie

Rejestracja pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Prawo jazdy

Ukraińskie dokumenty tożsamości

Przewóz pieniędzy przez granicę

OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna

Opiekun tymczasowy

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy

Ułatwienia dla kierowców z Ukrainy

Do góry

 

 

 

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Informacje dostępne są na stronie https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy/kontakt

 

Na stronie ambasady ukraińskiej znajdziesz wiele przydatnych informacji, między innymi:

 1. Z jaką sprawą mogę się udać do ambasady?

 2. Czy mogę otrzymać nowy paszport zagraniczny w Polsce?

 3. Jeśli osoba przekroczyła granice z wewnętrznym paszportem ukraińskim,  czy musi się zgłaszać do ambasady lub zarejestrować się w ambasadzie, lub wnosić informacje o dzieciach, lub przedłużać paszport?

 4. Co potrzebuje, żeby przebywać w Polsce legalnie, jeśli podczas przekroczenia granicy nie dostałam pieczątki?

 5. Jeśli obywatel Ukrainy ma tylko wewnętrzny paszport książeczką, czy może wyrobić dokument potwierdzający jego dane?

 6. Co robić, jeśli paszport stracił ważność i jak wpisać dziecko do paszportu zagranicznego rodzica?

 7. Informacje o ochronie międzynarodowej.

 8. Informacje o statusie uchodźcy.

Do góry

 

 

 

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy zgubili swoje dokumenty na terenie m.st. Warszawy proszeni są o bezpośredni kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15, w godz. 8.00 -16.00,

E-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl lub z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod nr telefonu 19115 lub 222219115 (obsługa w j. polskim i ukraińskim).

Do góry

 

 

 

Punkt przyjmowania wniosków PESEL tylko na Stadionie Narodowym od 25 kwietnia 

Od poniedziałku tj. 25 kwietnia 2022 roku, nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy odbywać się będzie tylko w Centralnym Punkcie Rejestracji PESEL m.st. Warszawy na Stadionie Narodowym. 

Stadion Narodowy stanie się centralnym miejscem obsługi obywateli ukraińskich w którym będą mogli załatwić szereg formalności: złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, założyć konto w banku, a także ubiegać się o świadczenia rodzinne z ZUS.

Punkt na Stadionie Narodowym otwarty jest 7 dni w tygodniu, w godz. 8-16 z wyłączeniem 1, 2, 3 maja (dni świąteczne i finał Pucharu Polski w piłce nożnej), oraz 13, 14, 15 maja 2022 r. (imprezy sportowe).

Punkt znajduje się w pobliżu recepcji głównej po wschodniej części areny. Wejście do punktu na PGE Narodowym odbywa się bramami: brama 11 – wejście dla wszystkich, brama 1 – wejście dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i pracowników. Bezpłatny parking ogólnodostępny znajduje się na błoniach PGE Narodowego naprzeciwko wejścia bramą numer 1.

Zdjęcia można zrobić bezpłatnie na miejscu (u fotografów lub w fotobudce). 

PESEL dla uchodźcy

Numer PESEL będą otrzymywać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z  działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę,

 • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej,

 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

 • fotografię spełniającą określone parametry.

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do nas od 24 lutego, mają zagwarantowane prawo do uzyskania numeru PESEL, nie trzeba zgłaszać się w pierwszych dniach – wszyscy mogą go uzyskać w przyszłości.

Za organizację punktu odpowiada rząd RP i samorząd warszawski. Funkcję koordynatora placówki pełni miasto stołeczne Warszawa, za kwestie techniczne i przygotowanie stanowisk odpowiada rząd.

Do góry

 

 

 

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.

Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.

Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

WAŻNE

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 60 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

 

Sprawdź jak załatwić sprawę

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

WAŻNE

Każdy obywatel Ukrainy, który dostał numer PESEL przed wejściem w życie specustawy, podlegający tej specustawie musi na nowo przejść procedurę nadania numeru PESEL, to znaczy poprzez złożenie wniosku wymaganego ustawą dopełnić pozostałych formalności. 

 

Jak wypełnić wniosek o PESEL

PESEL dla obywateli Ukrainy – film

 

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

 • przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Twoim kraju.

Tożsamość składającego wniosek zostanie potwierdzona na podstawie posiadanych dokumentów - dowód, paszport, karta Polaka i inne lub w przypadku braku na podstawie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. Podpisanie wniosku o nadanie nr PESEL jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

 

O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy którzy:

posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały

 • zezwolenie na pobyt czasowy

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • status uchodźcy

 • ochronę uzupełniającą

 • zgodę na pobyt tolerowany

złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imieniu;

zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje dotyczą.

 

Instrukcja uzyskania numeru PESEL

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla osoby dorosłej

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla dziecka, który składa rodzic

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla dziecka, który składa opiekun faktyczny

 

Zapoznaj się z zasadami transliteracji z języka ukraińskiego

Zapoznaj się z zasadami transliteracji z języka rosyjskiego

 

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o nadanie PESEL złóż na Stadionie Narodowym.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Ustawa – skrót informacji 

Do góry

 

 

 

Profil zaufany

Profil zaufany ułatwia dostęp do wielu usług i przyspiesza załatwianie spraw urzędowych.

Wniosek o nadanie profilu zaufanego najlepiej jest złożyć razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Jak uzyskać profil zaufany dowiesz się na tej stronie.

Do góry

 

 

 

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Warszawiacy, którzy zapewniają zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się ubiegać w urzędach dzielnic. Maksymalny okres rządowego wsparcia to 120 dni (wcześniej było 60, ale zostało przedłużone do 120 dni). Przewidziano jednak wydłużenie tego czasu po uzyskaniu zgody Wojewody.

 

Sprawdź jak załatwić sprawę

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Szczegóły określa Rozporządzenie dot. świadczenia.

 • Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 

 • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (zawiera dane osób przyjętych w domu, oświadczenia o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia). 

 • Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.  

 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. 

 • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. 

Do góry

 

 

 

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer PESEL może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków tj.: ubrania, żywność, opłatę za mieszkanie.

 

Sprawdź jak załatwić sprawę

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Do góry

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

Od 21 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,

 • jak wypełnić i wysłać wniosek,

 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Ruszyła infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500 plus realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do góry

 

 

 

Zameldowanie

Osoba, która podlega specustawie w pierwszej kolejności musi uzyskać numer PESEL, a następnie, jeżeli posiada dokumenty wymagane ustawą o ewidencji ludności może się zameldować. Nie jest możliwe uzyskanie numeru PESEL w trybie specustawy przez samo zameldowanie bez złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Do góry

 

 

 

Rejestracja pojazdu

Do góry

 

 

 

Wyrejestrowanie pojazdu

Do góry

 

 

 

Prawo jazdy

Do góry

 

 

 

Ukraińskie dokumenty tożsamości

Weryfikacja zabezpieczeń dokumentów - tożsamości, podróży i innych - poradnik praktyczny

Do góry

 

 

 

Przewóz pieniędzy przez granicę

W pełni legalnie można przewieźć przez granicę środki płatnicze o wartości do 10 tysięcy euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

Jeśli nie przekraczamy tej kwoty, to nie musimy nic i nigdzie zgłaszać. 

Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia. Dzieci są nie liczą się. Jedna osoba dorosła może mieć przy sobie 10000 euro.

 

Jak zgłosić przewóz pieniędzy

W przypadku, gdy pieniądze w transporcie w wysokości co najmniej 10 000 euro są wwożone do Unii lub wywożone z Unii:

 • jeśli deklarację składa podróżny – ma obowiązek zgłoszenia pieniędzy,

 • jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych - w zależności od przypadku - aby złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Przejdź do rozporządzenia wykonawczego i wzorów formularzy na stronie internetowej EUR-Lex (otwarcie w nowym oknie)

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla osób wypełniających formularze deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych (plik docx 18,25 kB) (otwarcie w nowym oknie)

 

Infolinia w sprawach podatkowych i celnych

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerami:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

 • +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pytanie dotyczące podatków lub cła można zadać również e-mailem lub poprzez czat. Szczegóły dostępne są na stronie podatki.gov.pl (otwarcie w nowym oknie).

Dzwoniąc pod wyżej wskazane numery w godzinach od 8:00 do 16:00 można również potwierdzić w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych numer identyfikacyjny VAT kontrahenta z Unii Europejskiej.

https://www.gov.pl/web/kas/krajowa-informacja-skarbowa (otwarcie w nowym oknie).

Do góry

 

 

 

OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy wjeżdżających na teren Polski - informacja.

Do góry

 

 

 

Pomoc prawna

Biuro Międzynarodowej Organizacji ds Migracji (IOM) - 22 490 20 44.

Bezpłatną pomoc prawną świadczą organizacje pozarządowe współpracujące z m.st. Warszawa.

Centrum Białoruskiej Solidarności

ul. Oleandrów 6

Centrum sytuacyjne pomagające ewakuowanym z Ukrainy i Białorusi do Polski!

Udzielamy porad w sprawach:

1. Ochrony międzynarodowej (uzyskania statusu uchodźcy lub dodatkowej ochrony) w Polsce

2. Przekroczenia granicy

infolinia +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp) poniedziałek - piątek 10:00 - 21:00

punkt konsultacji stacjonarnych: wtorek, czwartek: 10:00 - 18:00, środa 10:00 - 15:00

Języki: białoruski, ukraiński, rosyjski, angielski, polski

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Porady prawne - możliwy kontakt po ukraińsku, rosyjsku, polsku

Informacja prawna udzielana online: biuro@interwencjaprawna.pl

Możliwość umówienia się na konsultację z prawnikiem: biuro@interwencjaprawna.pl lub telefonicznie: +48 880 145 372

https://interwencjaprawna.pl/

Cykliczne (w miarę potrzeb) szkolenia dla poradników w punktach informacyjnych z procedur uchodźczych.

SIP uruchamia dedykowany Portal prawny dla uciekających z Ukrainy: ukraina.interwencjaprawna.pl, dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

Portal docelowo ma służyć osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy - być bazą wiedzy z najnowszymi informacjami o prawie oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane przez uchodźców i NGO pytania. 

Dyżury prawne dla organizacji organizowane będą przez  7 dni w tygodniu w godzinach 9 – 21. Pytania przyjmowane będą przez dedykowany formularz dostępny na portalu, a odpowiedzi na zadane pytania SIP starać się będzie udzielać niezwłocznie.

SIP prowadzić będzie takze bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających.  Organizowane będą szkolenia prawne z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

 

Fundacja Ocalenie - Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Pomoc prawna i psychologiczna.

W Centrum Pomocy Cudzoziemcom prowadzona jest pomoc integracyjna w codziennych sprawach: zapis do szkoły, przedszkola, lekarza, dokumenty na kartę pobytu; pomoc prawna, psуychologiczna, psychoterapia; doradztwo zawodowe; kursy języka polskiego; pomoc rzeczowa.

ul. Krucza 6/14A

https://ocalenie.org.pl

tel.: +48 22 828 04 50

E-mail: cpc@cpc.org.pl 

Czynne w godzinach: 9:00 - 17:00

Języki: ukraiński i rosyjski (oraz polski, farsi, arabski, gruziński, tadżycki, angielski, francuski, wietnamski) 

 

 

Fundacja Multiocalenie

Wsparcie legalizacyjne (m.in. odnośnie relokacji bliskich do Polski, procedury azylowej na granicy) i psychologiczne.

Tel. 797433021, 797433006

 

Stowarzyszenie Notariuszy RP – Punkt Konsultacyjny dla uchodźców z Ukrainy

Informacje na temat prawa ukraińskiego dotyczącego:

 • zabezpieczenia majątku pozostawionego na Ukrainie

 • opieki nad dziećmi

 • wyrobienia dokumentów tożsamości

 • pomoc prawną w zakresie podjęcia pracy w Polsce i najmu lokali mieszkalnych.

Tel.: +48 508 520 582; +48 512 024 839; +48 512 024 840; +48 531 431 799; +48 789 926 359

 

Centrum Wielokulturowe

Jagiellońska 54 

Punkt Informacji i Wsparcia w Centrum Wielokulturowym 

Stacjonarnie oraz tel. +4822 648 11 11 od poniedziałku do piątku w godz. 9-20 w sobotę w godz. 10-15

 

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

Bezpłatna pomoc prawna w nostryfikowaniu dyplomów lub w procedurze uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza (pielęgniarki, położnej) w Polsce.

Kontakt – radoslaw.tyminski@kancelariatyminski.pl

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie: koordynatorem jest adw. dr Łukasz Chojniak lukasz.chojniak@ora-warszawa.com.pl.

Adres mailowy, na który należy zgłaszać chęć udziału w udzielaniu pomocy prawnej: ukraina@ora-warszawa.com.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, statusu (adwokat/aplikant/prawnik zagraniczny).

Do góry

 

 

 

Opiekun tymczasowy

Opiekun tymczasowy reprezentuje i sprawuje pieczę nad małoletnim obywatelem Ukrainy (również jego majątkiem), przebywającym w Polsce bez rodziców.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Nadzór nad opiekunem tymczasowym sprawuje opieka społeczna.

Do góry

 

 

 

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (czip)

 • ważne szczepienie na wściekliznę

 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie

 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii  

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko–ukraińską wpuszczone są do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych przy czym właściciele zwierząt są zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych.

 

Zasady postępowania na granicy:

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, na miejscu zwierzę zostanie bezpłatnie:

 • oznakowane,

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Po wykonaniu powyższych procedur wydane zostanie POZWOLENIE, które będzie dokumentem umożliwiającym legalne przemieszczenie ze zwierzęciem towarzyszącym do wskazanego miejsca docelowego.

W dalszej kolejności, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (miejsca tymczasowego pobytu), konieczne jest zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania dalszych informacji co do postępowania ze zwierzęciem.

 

Zasady postępowania w przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury na granicy:

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest:

 1. zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zwierzę zostanie zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach. Na terenie m.st. Warszawy bezpłatnie wykonać można czipowanie i szczepienie przeciwko wściekliźnielekarzy weterynarii wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną.

 2. zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania pozwolenia. W przypadku m.st. Warszawy należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15, https://www.wawa.piw.gov.pl/, e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl, tel. 22 840 43 33, 22 841 13 19, 22 851 60 02.

Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach:

Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej  

Głównego Inspektoratu Weterynarii 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie 

 

Tranzyt zwierząt w UE, paszporty dla zwierząt

Według najnowszych informacji uzyskanych z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii osoby z Ukrainy chcące przemieszczać się ze zwierzętami po krajach Unii Europejskiej nie muszą wyrabiać tradycyjnego paszportu dla zwierzęcia.

W obrębie krajów Unii obowiązuje POZWOLENIE wydawane przez Powiatowego lekarza Weterynarii, które zastępuje paszport i jest respektowane przez wszystkie kraje UE.

Do góry

 

 

 

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy

Pomoc dla zwierząt można uzyskać w:

1. Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2 w godzinach 10.00-18.00. W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc udzielana jest całodobowo. Schronisko oferuje bezpłatnie:

 • szczepienia i czipowanie zwierząt,

 • pomoc weterynaryjną dla zwierząt pozostających pod opieka uchodźców z Ukrainy,

 • pomoc zwierzętom pozostającym pod opieką uchodźców, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas ewakuacji lub pobytu w Polsce i wymagające natychmiastowego leczenia, także szpitalnego,

 • wsparcie w postaci suchej karmy bytowej dla zwierząt pozostających pod opieką uchodźców z Ukrainy.

Niezależnie od powyższego Schronisko przygotowało już 35 miejsc na przyjęcie zwierząt z Ukrainy, a kolejne miejsca są przygotowywane.

W sprawie pomocy i wsparcia prosimy o kontakt na całodobowe numery telefonów: +48 22 868 15 78,  i 22 868 15 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ba@napaluchu.waw.pl lub info@napaluchu.waw.pl.

2. Prywatnych lecznicach weterynaryjnych dla zwierząt

3. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy.

Do góry

 

 

 

Ułatwienia dla kierowców z Ukrainy

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy znowelizowana została m.in. Ustawa o kierujących pojazdami. Do końca 2022 r. obowiązywać będą przepisy, dzięki którym obywatele Ukrainy posiadający prawo jazdy wydane na terytorium tego kraju nie muszą go wymieniać na polskie prawo jazdy. Tym samym zawieszone zostały przepisy obligujące Ukraińców do uzyskania takiego dokumentu w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania prawa pobytu. Dodatkowo ukraińskie prawa jazdy, które utraciły ważność po 24 lutego 2022 r., również będą honorowane do końca roku.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - Warszawa 19115

Uproszczenie formalności i ułatwienia dotyczą także kierowców zawodowych. Ukrainki i Ukraińcy, którzy będą chcieli podjąć pracę w transporcie drogowym, nie muszą martwić się utratą ważności świadectwa kierowcy. Świadectwa, które utraciły ważność po 24 lutego 2022 r., z mocy prawa będą uznawane do końca 2022 r. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zatrudnią Ukraińców, będą mogli wystąpić do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie takiego dokumentu, według uproszczonej procedury.

Opisywane zmiany prawa weszły w życie 26 marca 2022 r., z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r.

Do góry


Nie znalazłeś informacji?