• Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

  Miasto st. Warszawa utworzyło wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

  Czytaj więcej o: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rodzina zastępcza

  Co roku do warszawskiej pieczy zastępczej trafia około 500 dzieci pozbawionych rodzicielskiej opieki. Najlepszym miejscem, do którego może trafić dziecko jest rodzina.

  Czytaj więcej o: Rodzina zastępcza
 • Doradcy energetyczni dla mieszkańców stolicy

  Z pomocy doradców energetycznych może za darmo skorzystać każdy mieszkaniec Warszawy. Mieszkańcy mogą skorzystać z ich pomocy w dwóch punktach stacjonarnych – w Wawrze i na Białołęce. W pozostałych...

  Czytaj więcej o: Doradcy energetyczni dla mieszkańców stolicy
 • Punkty pomocy dla osób w kryzysie bezdomności

  Wykaz punktów pomocy dla osób w kryzysie bezdomności obejmuje m.in. jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, pomoc lekarską, poradnictwo, pomoc przy wyrobieniu dokumentów.

  Czytaj więcej o: Punkty pomocy dla osób w kryzysie bezdomności
 • Warszawska Rada Kobiet

  Warszawska Rada Kobiet I kadencji została powołana w czerwcu 2019 roku. 3 listopada 2021 r. została powołana kolejna kadencja Warszawskiej Rady Kobiet. Rada pełni funkcje ekspercką, konsultacyjną,...

  Czytaj więcej o: Warszawska Rada Kobiet
 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

  Czytaj więcej o: Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 • Pomoc dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy

  Dyskryminacja to nierówne, gorsze traktowanie kogoś ze względu na jakąś cechę. Może następować z uwagi na różne przesłanki, m.in. z uwagi na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia, orientację...

  Czytaj więcej o: Pomoc dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce

  Placówka będzie miejscem spotkań i wsparcia dla różnych grup. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy spotkają się z najstarszymi. Osoby o szczególnych potrzebach znajdą profesjonalną i dostosowaną do potrzeb opiekę.

  Czytaj więcej o: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce
 • E-Opieka - system do zarządzania usługami opiekuńczymi

  Głównym celem projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" jest nie tylko poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez m.st. Warszawa, ale i wspieranie dalszej digitalizacji usług obszaru pomocy społecznej.

  Czytaj więcej o: E-Opieka - system do zarządzania usługami opiekuńczymi
 • Sklep socjalny

  Na Mokotowie przy ul. Modzelewskiego 71 otwarto pierwszy sklep socjalny Spichlerz, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą zrobić zakupy w znacznie niższych cenach. Ceny w...

  Czytaj więcej o: Sklep socjalny
 • Akcja Różowa Skrzyneczka

  Różowa Skrzyneczka to inicjatywa kobiet w całej Polsce, której celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym, a także zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków...

  Czytaj więcej o: Akcja Różowa Skrzyneczka
 • Praskie Centrum RE-START

  Centrum prowadzić będzie działania na trzech polach: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób). Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy...

  Czytaj więcej o: Praskie Centrum RE-START
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  Projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030 wskazuje kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć...

  Czytaj więcej o: Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

  Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do głównych zadań...

  Czytaj więcej o: Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...

  Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

  Pomoc społeczna polega na wsparciu osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Zakres działań pomocy społecznej może być bardzo duży, od doraźnej pomocy np. finansowej, prawnej, po zapewnienie...

  Czytaj więcej o: Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Taksówka dla Powstańca

  Usługa będzie świadczona do 16 grudnia 2024 r. przez korporację Wawa Taxi

  Czytaj więcej o: Taksówka dla Powstańca
 • Warszawa dla powstańców

  Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...

  Czytaj więcej o: Warszawa dla powstańców
 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły

  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa e-mail: komisja.alkoholowa@um.warszawa.pl Bemowo...

  Czytaj więcej o: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły
— 20 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 23 rezultatów.