null Przewodnik jak uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jeśli chcesz wnioskować o uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, sprawdź  do kogo powinieneś złożyć wniosek. Wnioski kieruj do zarządcy drogi. 

 1. Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Wykaz dróg dostępny jest tutaj.
 2. Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące części ulic w dzielnicy Śródmieście, z wykazem dróg możesz zapoznać się tutaj.
 3. Urzędy Dzielnic (otwarcie w nowym oknie) - dzielnice zarządzają drogami gminnymi (są to pozostałe drogi nie ujęte w wykazach powyżej). 

 

Drogami ekspresowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (otwarcie w nowym oknie).

 

Biegi, maratony, parady pojazdów

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny takie jak maratony, parady pojazdów wydawane są przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa (otwarcie w nowym oknie).

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (otwarcie w nowym oknie).

 

Zgromadzenia i imprezy masowe

Zgromadzenia oraz imprezy masowe zgłaszaj do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (otwarcie w nowym oknie).

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 2. Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Drogi zarządzane przez ZDM

Drogi zarządzane przez Urzędy Dzielnic

Drogi zarządzane przez ZTP

Reklamy

 1. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy (Śródmieście)

 2. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie terenu w celu umieszczenia reklamy poza pasem drogowym (Śródmieście)

 

Obiekt handlowy

 1. ZTP - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia stoiska handlowego/artystycznego (Śródmieście)

 2. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (Śródmieście)

 3. ZTP - stoiska handlowe i artystyczne - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

 4. ZTP - ogródki gastronomiczne - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

 

Zdjęcia do filmów, imprezy, wystawy

 1. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu realizacji zdjęć filmowych (Śródmieście)

 2. ZTP - Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu poza pasem drogowym w celu realizacji zdjęć filmowych (Śródmieście)

 3. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu zorganizowania imprezy/wystawy (Śródmieście)

 4. ZTP - wydanie zezwolenia na zajęcie terenu poza pasem drogowym w celu organizacji imprezy/wystawy (Śródmieście)

 

Prowadzenie robót

 1. ZTP - prowadzenie robót - teren zlokalizowany w pasie drogowym

 2. ZTP - prowadzenie robót - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

 

Obiekt budowlany

 1. ZTP - wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

 2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego (Śródmieście)

 3. ZTP - wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

 4. ZTP - wydanie zgody odległościowej lub zgody na nadwieszenie dla obiektu budowlanego

 

Infrastruktura techniczna

 1. ZTP - wydanie zezwolenia na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym

 2. ZTP - wydanie zezwolenia na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym

 3. ZTP - decyzja na lokalizację urządzeń liniowych w pasie drogowym ulic

 

Lokalizacja i przebudowa zjazdu/wjazdu

 1. ZTP - wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu bramowego lub jego przebudowę

 2. ZTP - decyzja na lokalizację wjazdu

 

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

ZTP - opiniowanie projektów organizacji ruchu

Nie znalazłeś informacji?