Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Wstecz

Komunikat dotyczący jakości powietrza

Komunikat dotyczący jakości powietrza

GIOŚ określił, że w dzielnicy Śródmieście istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3. Dlatego w okresie 24.02-31.12.2022 r. na wskazanym obszarze obowiązują: zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się (rower, pieszo), zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej, zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej - kominków, zakaz używania dmuchaw do liści. Program http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/ Informacje 22 597 94 81, powietrze@mazovia.pl


Najpopularniejsze tematy

* Data publikacji informacji

Pobierz naszą aplikację

Chcesz zgłosić problem lub masz pomysł na usprawnienie funkcjonowania miasta? Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Warszawa 19115 – aby szybko i łatwo przekazać nam swoje zgłoszenie

Pobierz aplikację