null Wyniki badań poziomu obsługi klienta

Badania jakości obsługi klienta w Urzędzie

Dbając o wysoki poziom obsługi interesantów Urząd m.st. Warszawy organizuje systematycznie badania jakości pracy urzędników w zakresie bezpośredniej i telefonicznej obsługi Klienta oraz badania opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych w Wydziałach Obsługi Mieszkańców i Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Wyniki badań służą ciągłemu podnoszeniu jakości obsługi Klientów Urzędu m.st. Warszawy.

 

Badanie Tajemniczy Klient 2022

Badanie Tajemniczy Klient 2019

Badanie Tajemniczy Klient 2018

Badanie Tajemniczy Klient 2017

Badanie Tajemniczy Klient 2016

Badanie Tajemniczy Klient 2015

Badanie Tajemniczy Klient 2014

Badanie Tajemniczy Klient 2013

Badanie Tajemniczy Klient 2012

Badanie Tajemniczy Klient 2011

Badanie Tajemniczy Klient 2010

Badanie Tajemniczy Klient 2009

Badanie Tajemniczy Klient 2008

Badanie Tajemniczy Klient 2007

Badanie Tajemniczy Klient 2006

Badanie Tajemniczy Klient 2005