Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Komunikat: Uwaga wścieklizna!

null Komunikat: Uwaga wścieklizna!

Komunikat: Uwaga wścieklizna!

Uwaga mieszkańcy!

Wciąż pojawiają się kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego, w tym również w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego, obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej „obszarem zagrożonym” obejmuje już całe m.st. Warszawa.

Apelujemy o zachowanie czujności i ostrożności oraz o szczepienia swoich pupili.  

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Brak szczepienia psa i kota jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Na obszarze zagrożonym

nakazuje się:

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

  2. szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie;

  3. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;

zakazuje się:

  1. organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

  2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki na zasadach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.Powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny.

 

Jak postępować w przypadku pogryzienia, pokąsania, podrapania przez dzikie zwierzę?

  1. dokładnie oczyść zranione miejsce,

  2. niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe lub numer 112,

  3. ustal właściciela zwierzęcia w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny,

  4. jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

* Data publikacji informacji

Pobierz naszą aplikację

Chcesz zgłosić problem lub masz pomysł na usprawnienie funkcjonowania miasta? Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Warszawa 19115 – aby szybko i łatwo przekazać nam swoje zgłoszenie

Pobierz aplikację